Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Dnia 10 lutego br. Rodzina Kolpinga w Brzesku zorganizowała w swojej siedzibie spotkanie informacyjne na temat aktualnie realizowanego projektu „Współpraca dla pracy". Zaproszono na nie przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, parafii i administracji powiatowej, chcących współpracować z brzeskim Kolpingiem w ramach tego projektu.

 Zainteresowanie programem i uczestnictwem w tworzeniu lokalnej sieci partnerskiej na terenie powiatu brzeskiego jest bardzo duże,  w czym zasługa brzeskich animatorów, a szczególnie pani Grażyny Rzepki-Płachty, która szeroko rozpropagowała ideę tego projektu na tym terenie.
W spotkaniu udział wzięli reprezentanci stowarzyszeń: Towarzystwo Domu Ludowego im. Prof. Bujaka z Maszkienic i  Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kinezjologiczne „Zawsze Aktywni" z Brzeska, parafii: z Biadolin, Jadownik i Szczepanowa, Caritas z Brzeska-Słotwiny, a także urzędnik Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz członkowie Rodziny Kolpinga w Dębnie; nie zabrakło też, rzecz jasna,   przedstawicieli Dzieła Kolpinga  z Krakowa. W sumie w spotkaniu uczestniczyło prawie dwadzieścia osób.

Na wstępie przewodniczący  brzeskiej Rodziny Kolpinga, p. Józef Pabian  przedstawił dotychczasowe inicjatywy i osiągnięcia stowarzyszenia, szczególnie podkreślając pracę na rzecz osób bezrobotnych.
W części zasadniczej spotkania odbyła się prezentacja projektu  „Współpraca dla pracy", której dokonała p. Urszula Bukowska — asystent projektu.  Przybliżyła ona słuchaczom wszystkie istotne zagadnienia związane z realizacją projektu oraz zaakcentowała korzyści, jakie mogą z niego płynąć dla partnerów w sieci. Następnie wyjaśniono wątpliwości, które zrodziły się podczas prelekcji i udzielono odpowiedzi na zadane pytania. Na zakończenie uczestnicy spotkania opowiedzieli o swoich doświadczeniach w realizacji działań na rzecz rozwiązywania problemów środowisk lokalnych.

Zwieńczeniem spotkania było złożenie przez uczestników ustnej deklaracji współpracy, którą w najbliższym czasie przypieczętują formalne umowy partnerskie.

 

<< Powrót do działu - Z życia sieci


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009