Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy w Polsce we wrześniu 2009 r.

Wrzesień 2009 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2008 r. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy, w tym z powodu podjęcia pracy. W końcu września br. urzędy pracy dysponowały nieco większą liczbą ofert pracy niż w sierpniu br., ale mniejszą niż w analogicznym okresie ub. roku.

 

Podstawowe miesięczne wyniki
Wrzesień  2009 r.
Sierpień  2009 r.
Stan w końcu miesiąca
Wrzesień   2008 r.
1715,9 w tys.
1689,0 w tys.
bezrobotni zarejestrowani
1376,6 w tys.
10,9 w %
10,8 w %
stopa bezrobocia rejestrowanego
8,9 w %
298,9 w tys.
229,1 w tys.
bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ)
240,0 w tys.
272,0 w tys.
216,2 w tys.
osoby wyłączone z ewidencji (odpływ)
267,8 w tys.

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września br. wyniosła 1715,9 tys. osób (w tym 908,0 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 26,9 tys. osób (tj. o 1,6%). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 339,3 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej spadek o 27,8 tys., tj. o 2,0%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,5% mieszkało na wsi.

 

 

W stosunku do sierpnia 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w czternastu województwach, najbardziej znaczący w: pomorskim (o 4,2%), zachodniopomorskim (o 3,8%), wielkopolskim (o 2,9%) oraz warmińsko-mazurskim (o 2,1%). W woj. lubuskim liczba bezrobotnych utrzymała się na tym samym poziomie, natomiast w woj. lubelskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych (o 0,7%). W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 42,8%), podlaskim (o 34,8%), pomorskim (o 34,7%), lubuskim (o 31,5%) oraz opolskim (o 30,7%). Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu września 2009 r. stanowili 10,9% ludności aktywnej zawodowo (w sierpniu br. – 10,8%; we wrześniu 2008 r. – 8,9%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,4%), lubuskim (14,7%), kujawsko-pomorskim, podkarpackim i zachodniopomorskim (po 14,5%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,2%), mazowieckie i śląskie (po 8,5%) oraz małopolskie (8,9%).


Źródło:
http://www.stat.gov.pl

 

<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009