Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Trwa rekrutacja organizacji do lokalnych sieci

Do końca maja br. trwa rekrutacja organizacji pozarządowych i parafii do lokalnych sieci tworzonych w ramach projektu „Współpraca dla pracy” realizowanego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach Priorytetu V. POKL pt. „Dobre rządzenie”, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Początkiem procesu zawiązywania partnerstw były seminarium i warsztaty „Wstęp do współpracy”, które odbyły się w Domu Kolpinga , w Luborzycy koło Krakowa w grudniu 2008 r. i styczniu br. Służyły one przygotowaniu szesnastu liderów – animatorów oraz ich zastępców z Rodzin Kolpinga do inicjowania współpracy ośmiu lokalnych sieci rynku pracy.

Po nich przyszedł czas na wstępną analizę środowiska lokalnego, utworzenie lokalnej bazy organizacji pozarządowych, wytypowanie spośród nich ewentualnych partnerów, przeprowadzenie z nimi rozmów i spotkań indywidualnych. W okresie od lutego do marca na obszarze działania nowotworzonych sieci miały miejsce spotkania informacyjne dla potencjalnych partnerów. Zaproszeni goście przybyli na zaproszenie rozpowszechnione w prasie lub zaproszenie osobiste. Przedstawiciele zespołu projektowego dokonywali prezentacji założeń projektu w trakcie spotkań oraz na bieżąco wyjaśniali wątpliwości. Uwieńczeniem wszystkich tych działań jest dokonujące się obecnie dopełnianie formalności związanych z utworzeniem ośmiu lokalnych sieci (podpisywaniem umów partnerskich między organizacjami, wytypowaniem beneficjentów ostatecznych projektu spośród członków i pracowników/wolontariuszy organizacji, a także uzupełnianiem dokumentacji).

Projekt, mimo że wymaga od organizacji do niego przystępujących dużej dojrzałości, cieszy się dużym zainteresowaniem, przerastającym w niektórych przypadkach nawet oczekiwania jego pomysłodawcy.
W okresie od maja do czerwca b.r. każda lokalna sieć zorganizuje seminarium partnerskie z udziałem przedstawicieli organizacji partnerskich oraz osób reprezentujących lokalną administrację publiczną. Spotkania te będą miały na celu wstępną diagnozę sytuacji na lokalnym rynku pracy, określenie priorytetów i założeń działania sieci oraz ustalenie planu współpracy w jej ramach na trzy lata.

 

<<  Powrót do działu - Z życia sieci
 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009