Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Projekt „Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy”

1. Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny.
2. Termin realizacji: 15.09.2006 – 14.11.2007
3. Obszar realizacji: 5 Centrów Wsparcia Kolping-Praca w Brzesku, Chełmku, Krakowie-Nowym Bieżanowie, Porębie Żegoty i Wadowicach.
Celem projektu "Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy" była pomoc
w poszukiwaniu pracy kobietom mającym trudności z jej znalezieniem z powodu niskich
lub nieaktualnych kwalifikacji zawodowych. Każda uczestniczka przechodziła specjalną ścieżkę uczestnictwa, której kolejnymi etapami były spotkania z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe), udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz korzystanie z pośrednictwa pracy. Spotkania z doradcą zawodowym miały na celu poznanie przez uczestniczki ich preferencji zawodowych, własnej osobowości, swoich słabych i mocnych stron oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. Elementem tych spotkań były również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, w trakcie których uczestniczki uczyły się sporządzać dokumenty aplikacyjne oraz poznały techniki poszukiwania pracy.
Oprócz tego panie mogły wypróbować w praktyce zdobytą wiedzę w zakresie aktywnego poszukiwania pracy pomagając w Centrach Wsparcia Kolping-Praca jako wolontariuszki. Uczestniczkom dojeżdżającym do Centrów na spotkania z doradcą zawodowym i szkolenia oraz wolontariat zwracano koszty podróży. Wszystkie usługi były bezpłatne. Projekt współfinansowała Unia Europejska poprzez Europejski Fundusz Społeczny.
Zakładane rezultaty:
*    Znalezienie pracy przez  co najmniej 120 osób
*    Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 250 osób
*    Nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych przez co najmniej 250         osób
*    Nabycie nawyku aktywnego poszukiwania pracy przez co najmniej 250 osób
*    Poznanie samego siebie (świadomość własnych umiejętności)
*    Poznanie mechanizmu funkcjonowania rynku pracy


<<  Powrót do działu -
Lista projektów

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009