Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy w styczniu 2010 roku

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia) wyniosła według szacunków w styczniu 2010 roku 12,8 proc. i w porównaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 0,9 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2009 – grudzień 2008) odnotowano identyczny wzrost natężenia bezrobocia - o 0,9 punktu (z poziomu 9,5 proc. do poziomu 10,4 proc.). W styczniu 2010 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 1,4 do 0,7 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy wzrost (o 1,4 punktu) miał miejsce w województwie lubuskim, w którym wystąpił też  jeden z najsilniejszych wzrostów liczby bezrobotnych.
 
Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2010 roku wyniosła 2 052 500 osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2009 roku wzrosła o 159,9 tys. osób (8,4 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2009-grudzień 2008) odnotowano nieco silniejszy wzrost liczby bezrobotnych - o 160,6 tys. (o 10,9 proc.).
 
Wzrost liczby bezrobotnych w styczniu 2010 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) w województwie:

  •      opolskim - o 11,4 proc. (o 5,4 tys. osób);
  •      lubuskim - o 10,5 proc. (o 6,4 tys. osób);
  •      wielkopolskim - o 9,6 proc. (o 12,8 tys. osób).

Styczeń, podobnie, jak grudzień należy do tych miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie. W tym roku w związku z długotrwałą, ostrą zimą, nastąpiło zawieszenie robót, przede wszystkim w budownictwie. Ponadto z informacji uzyskanych z urzędów pracy wynika, że do wzrostu bezrobocia przyczyniły się:
        - rejestracje osób powracających do ewidencji po uczestnictwie w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, które zakończyły się z końcem grudnia 2009 roku;
        - rejestracje osób z prawem do zasiłku, co wiąże się z podwyższeniem od stycznia br. jego wysokości.
 
Liczna grupa osób powróciła do ewidencji po zakończeniu umów na czas określony, m.in. w budownictwie, transporcie i handlu.
 
Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2010 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 59,4 tys. i w porównaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 18 tys. czyli o 43,5 proc. W styczniu 2009 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,6 tys. ofert pracy (o 20,8 tys. więcej niż w grudniu 2008 roku, tj. o 44,5 proc.). Można zatem spodziewać się poprawy sytuacji w lutym bieżącego roku.
 
Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej w styczniu 2010 roku w porównaniu do grudnia 2009 roku odnotowano w piętnastu województwach, przy czym najsilniejszy (względny) w województwie:

  •      śląskim - o 81,9 proc. (o 4,2 tys.);
  •      lubuskim - o 73,7 proc. (o 1,5 tys.).

Jedynie w województwie pomorskim odnotowano nieznaczny spadek liczby wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (o 3,3 proc. tj. o 100 ofert).


Źródło: www.mpips.gov.pl


<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009