Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy w Polsce w sierpniu 2009 r.

W sierpniu 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, natomiast stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku odnotowano wzrost zarówno liczby bezrobotnych jak i stopy bezrobocia. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych zarejestrowanych w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Natomiast mniejsza niż przed miesiącem była liczba nowo zarejestrowanych oraz liczba wyrejestrowanych bezrobotnych z urzędów pracy. Urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w analogicznym okresie ub. roku.

 

Podstawowe miesięczne wyniki
Sierpień  2009 r.
Lipiec 2009 r.
Stan w końcu miesiąca
Sierpień 2008 r.
1689,0 w tys.
1676,1 w tys.
bezrobotni zarejestrowani
1404,4 w tys.
10,8 w %
10,8 w %
stopa bezrobocia rejestrowanego
9,1 w %
229,1 w tys.
264,1 w tys.
bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ)
192,3 w tys.
216,2 w tys.
246,7 w tys.
osoby wyłączone z ewidencji (odpływ)
210,8 w tys.

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia br. wyniosła 1689,0 tys. osób (w tym 896,2 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 12,9 tys. osób (tj. o 0,8%). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 284,6 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej spadek o 18,5 tys., tj. o 1,3%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,5% mieszkało na wsi.
W stosunku do lipca 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w piętnastu województwach, najbardziej znaczący w: podlaskim (o 2,2%), pomorskim (o 1,5%), opolskim (o 1,2%) oraz małopolskim, mazowieckim i wielkopolskim (po 1,1%). Natomiast w woj. lubelskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych (o 0,4%). W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 37,1%), podlaskim (o 31,9%), lubuskim (o 31,1%), małopolskim (o 26,7%), opolskim (o 26,3%) oraz dolnośląskim (o 25,6%).Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu sierpnia 2009 r. stanowili  10,8% ludności aktywnej zawodowo i w porównaniu do miesiąca poprzedniego pozostali na tym samym poziomie (w sierpniu 2008 r. - 9,1%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,1%), lubuskim (14,6%), kujawsko-pomorskim i podkarpackim (po 14,5%), oraz zachodnio-pomorskim (14,2%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,0%), mazowieckie i śląskie (po 8,4%) i małopolskie (8,9%).


Źródło:
http://www.stat.gov.pl

 

<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009