Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Powiat wadowicki

STOWARZYSZENIE "RODZINA KOLPINGA" W WADOWICACH PRZY PARAFII P.W. OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Adres: Plac Jana Pawła II 1
34-100 Wadowice
Adres do korespondencji: E. i K. Wojtyłów 13/2
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: małopolskie
Kraj: Polska
Telefon: (0-33) 873 21 10
Faks: (0-33) 873 21 10
E-mail: wadowice@ kolping.pl
Rok rejestracji: 1994
KRS: 0000048821
REGON: 070695418


STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYM I ICH RODZINOM "NADZIEJA"
Adres: Wieprz 217
34-122 Wieprz
Gmina: Wieprz
Powiat: wadowicki
Województwo: małopolskie
Kraj: Polska
Telefon: (0-33) 875 50 85
E-mail: stowarzyszenie.nadzieja@ fv.pl
Rok rejestracji: 2004
KRS: 0000222397
REGON: 356908301

PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KAROL" WADOWICE

Adres: Pl. Jana Pawła II 1
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: małopolskie
Kraj: Polska
Telefon: 0-691 859 403
E-mail: puks-karol@ wp.pl
WWW: www.pukskarol.pl
Rok rejestracji: 2003
KRS:
REGON: 356770162

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ NR 56 W WADOWICACH
Adres: Pl. Jana Pawła II 1
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: małopolskie
Kraj: Polska
Telefon: 033/8235522
Rok rejestracji: 2002
KRS:
NIP: 676-21-54-963

ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH / RYNKU PRAC

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII "ADIUTARE"
Adres: ul. E. K. Wojtyłów 16
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (0-33) 873 23 63
Faks: (0-33) 873 55 00
E-mail: adiutare@ adiutare.eu
WWW: www.adiutare.eu
Rok rejestracji: 2005
Status OPP od: 2008
KRS: 0000245927
REGON: 120157941

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "TOTUS" W ANDRYCHOWIE
Adres: ul. Starowiejska 30
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: małopolskie
Kraj: Polska
Rok rejestracji: 1997
Status OPP od: 2006
KRS: 0000044030
REGON: 070855833

"GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW"
Nazwa angielska: The Trail of Four Elements
Adres: ul. Krakowska 473
34-143 Lanckorona
Gmina: Lanckorona
Powiat: wadowicki
Województwo: małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (0-33) 876 35 95
Faks: (0-33) 876 35 69
E-mail: inwestycje@ lanckorona.pl
WWW: www.lanckorona.pl
Rok rejestracji: 2006
KRS: 0000252607
REGON: 120236327

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adres: ul. Pachla 16
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (0-33) 875 25 03
Faks: (0-33) 875 25 03
Rok rejestracji: 1996
KRS: 0000054250
REGON: 356342851

MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KALWARIANKA" W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Adres: ul. Mickiewicza 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Gmina: Kalwaria Zebrzydowska
Powiat: Wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 876 64 92
Rok rejestracji: 2002
KRS: 0000129189
REGON: 002391855

STOWARZYSZENIE OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECKO - "WITALNOŚĆ"
Adres: ul. Lenartowicza 7
34-120 Andrychów
Adres do korespondencji: Lenartowicza 38/37
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: 0-512 244 133
E-mail: jano351@wp.pl
www.andrychow_witalnosc.republika.pl
Rok rejestracji: 2006
KRS: 0000264922
REGON: 120419393

FUNDACJA "CZARTAK”
Adres: Gorzeń Górny 2
34-100 Gorzeń Górny
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 823 27 97
E-mail: biuro@muzeumezegadlowicza.pl
www.muzeumezegadlowicza.pl
Rok rejestracji: 2002
Status OPP od: 2004
KRS: 0000095802
REGON: 070398318

FUNDACJA JAŚKA MELI "POZA HORYZONTY"
Adres: Lanckorona 101
34-143 Lanckorona
Gmina: Lanckorona
Powiat: wadowick
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: 0-694 722 317
E-mail: fundacja@pozahoryzonty.org
www.pozahoryzonty.org
Rok rejestracji: 2009
Status OPP od 2009
KRS: 0000320551
REGON: 120833030


BENE FACTUM
Adres: ul. Weissa 3 lok. 3
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Gmina: Kalwaria Zebrzydowska
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: 0-512 317 674
E-mail: info@benefactum.org.pl
www.benefactum.org.pl
Rok rejestracji: 2008
Status OPP od 2010
KRS: 0000320063
REGON: 120832414

FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO "RÓWNAĆ SZANSE"
Adres: Os. Malatowskie 40
34-123 Chocznia
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: 0-724 797 785
E-mail: fundacja@fundacjarownacszanse.pl

www.undacjarownacszanse.pl
Rok rejestracji: 2008
KRS: 0000314756
REGON: 120777744

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAĆ SZANSĘ" W WADOWICACH
Adres: Osiedle XX-lecia 1
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 873 18 87, 0-697 280 553
Faks: (33) 873 18 87
E-mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl
www.dacszanse.pl
Rok rejestracji: 2003
Status OPP od 2004
KRS: 0000146813
REGON: 356682044


STOWARZYSZENIE "NOWOCZESNA GOSPODYNI
Adres: Brzeźnica 57
34-114 Brzeźnica
Gmina: Brzeźnica
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Rok rejestracji: 2009
REGON: 120984510


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OJCA RUDOLFA WARZECHY OCD W WADOWICACH
Adres: ul. Karmelicka 22
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 873 21 87
Rok rejestracji: 2009
REGON: 120949665


ANDRYCHOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "WATRA"
Adres: ul. Metalowców 10
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 877 28 62
E-mail: klubwatra@neostrada.pl
www.astkiswatra.pl
Rok rejestracji: 1995
Status OPP od 2004
KRS: 0000091865
REGON: 357132328


ANDRYCHOWSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
Adres: Rynek 10
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 875 30 09
Faks: (33) 875 30 09
Rok rejestracji: 1998
KRS: 0000031465
REGON: 357059293

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE "PEŁNA CHATA"
Adres: ul. Żwirki i Wigury 50a
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: 0-501 673 976
Rok rejestracji: 2000
KRS: 0000035932
REGON: 357169314

FUNDACJA "PRZYWOŁAJ UŚMIECH"
Adres: ul. Generała Pułaskiego 6
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Rok rejestracji: 2004
KRS: 0000209924
REGON: 356849573


MIĘDZYNARODOWA KOALICJA DLA OCHRONY POLSKIEJ WSI
Nazwa angielska: International Coalition To Protect The Polish Countryside - ICPPC
Adres: Stryszów 156
34-146 Stryszów
Gmina: Stryszów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 879 71 14
Faks: (33) 879 71 14
E-mail: biuro@icppc.pl
www.icppc.pl
Rok rejestracji: 2001
KRS: 0000028717
REGON: 356329661


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOBIET POD WEZWANIEM ŚW. ZYTY W WADOWICACH

Adres: ul. Zatorska 22 lok. 1
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 873 82 83
Rok rejestracji: 2001
KRS: 0000007249
REGON: 070457788

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ "ZIEMIA WADOWICKA"
Adres: Os. XX-lecia 1a
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 823 46 27
E-mail: pttk.wadowice@gmail.com

www.wadowice.pttk.pl
Rok rejestracji: 1992
KRS: 0000186843
REGON: 357022605


STOWARZYSZENIE "RODZINA KOLPINGA" BACHOWICE
Adres: ul. Stefczyka 81
34-116 Bachowice
Gmina: Spytkowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
E-mail: bachowice@kolping.pl
Rok rejestracji: 2001
KRS: 0000046982
REGON: 070463719

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE "NA BURSZTYNOWYM SZLAKU"
Adres: Lanckorona 16
34-143 Lanckorona
Gmina: Lanckorona
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 876 35 67
Faks: (33) 876 35 67
E-mail: renatabukowska@poczta.onet.pl
www.lanckorona.pl
Rok rejestracji: 2004
KRS: 0000189034
REGON: 356799993


STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH
Adres: ul. Krakowska 41
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 875 29 76, 0-604 806 362
E-mail: sgw@andrychow.pl
www.sgw.andrychow.pl/sgw
Rok rejestracji: 2001
Status OPP od 2008
KRS: 0000039835
REGON: 356261963

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH "WSPÓLNOTA PORANKA" W RADOCZY
Adres: Radocza 315 lok. 6
34-100 Radocza
Gmina: Tomice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 873 22 63
Rok rejestracji: 2001
KRS: 0000007131
REGON: 070828612

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WADOWICKIEJ
Adres: ul. Zatorska 7 lok. 2
34-100 Wadowice
Adres do korespondencji: Piaskowa 2
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: 0-515 356 317
E-mail: zarzad@tmzw.pl
http://tmzw.pl
Rok rejestracji: 1971
KRS: 0000115606
REGON: 072137527


STOWARZYSZENIE GRUPA TWÓRCÓW "MY"
Adres: ul. Szewska 7
34-120 Andrychów
Adres do korespondencji: Lenartowicza 76/41
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: 0-501 452 250
www.grupamy.rox.pl
Rok rejestracji: 2009
KRS: 0000327448
REGON: 120893137

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - WIEPRZ ZE SMAKIEM

Adres: Wieprz 424
34-122 Wieprz
Gmina: Wieprz
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 875 51 23 wew. 14
Faks: (33) 875 55 99
E-mail: arturpenkala@wieprz.pl
http://www.wieprz.eu/lgd/
Rok rejestracji: 2008
KRS: 0000315749
REGON: 120818791

FUNDACJA OAZA ŻYCZLIWOŚCI
Adres: Przytkowice 292
34-141 Przytkowice
Adres do korespondencji: Przytkowice 292
34-141 Kalwaria Zebrzydowska
Gmina: Kalwaria Zebrzydowska
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (12) 633 18 61, 692 587 994, 0-661 083 369
E-mail: dom.dialogu@op.pl
Rok rejestracji: 2005
Status OPP od 2006
KRS: 0000233899
REGON: 120056890


STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "PRZYSTAŃ NA PARKOWEJ"
Adres: ul. Parkowa 1
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 823 34 91 wew. 22
Rok rejestracji: 2005
Status OPP od 2009
KRS: 0000242715
REGON: 120129620


MAŁOPOLSKA SIEĆ LGD
Adres: Lanckorona 473
34-143 Lanckorona
Gmina: Lanckorona
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
E-mail: biuro@ldg.malopolska.pl
Rok rejestracji: 2009
KRS: 0000326253
REGON: 120929020

MAŁOPOLSKO-ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ROMÓW ZARZĄD Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE
Adres: ul. Floriańska 3
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 875 20 41
Rok rejestracji: 1998
Status OPP od
KRS: 0000179917
REGON: 356361328

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - KOŁO DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Adres: ul. Marcina Wadowity 9a
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 82 322 80, 0-604 372 706, 0-507812630
E-mail: kdzn.wadowice@op.pl
www.kdzn-wadowice.pl
Rok rejestracji: 2002
KRS: 0000299890
REGON: 120676983

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KOCIERSKI GOŚCINIEC"
Adres: ul. Pachla 14
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Rok rejestracji: 2009
KRS: 0000323158
REGON: 120860505

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WADOVIANA"
Adres: ul. Krakowska 8
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Rok rejestracji: 2008
KRS: 0000318191
REGON: 120810938


CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "TOTUS" W ANDRYCHOWIE
Adres: ul. Starowiejska 30
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Rok rejestracji: 1997
Status OPP od 2006
KRS: 0000044030
REGON: 070855833


KALWARYJSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI - KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "NOWE ŻYCIE"
Adres: ul. Mickiewicza 4
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Gmina: Kalwaria Zebrzydowska
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 876 61 72
Rok rejestracji: 2006
KRS: 0000248475
REGON: 120187050

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ROMÓW "JAMARO"
Adres: Plac Mickiewicza 2 lok. 27
34-120 Andrychów
Gmina: Andrychów
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 870 56 80
Rok rejestracji: 2006
KRS: 0000257697
REGON: 120849395

STOWARZYSZENIE BRACTWO KAWALERÓW WAWELSKIEGO DZWONU SPIŻOWEGO
Adres: Paszkówka 37
34-113 Paszkówka
Gmina: Brzeźnica
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 872 38 00
Rok rejestracji: 2008
REGON: 120662366

STOWARZYSZENIE IM. KS. MARCINA WADOWITY
Adres: Al. M. B. Fatimskiej 90
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 873 96 41
Faks: (33) 873 96 41
Rok rejestracji: 1996
KRS: 0000030619
REGON: 070762451


STOWARZYSZENIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU "ALPS"
Adres: ul. Mickiewicza 27
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: 0-602 459 134
Rok rejestracji: 2008
Status OPP od 2009
KRS: 0000299379
REGON: 120668564

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODYM IM. JANA PAWŁA II

Adres: ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Gmina: Kalwaria Zebrzydowska
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Rok rejestracji: 2006
Status OPP od 2007
KRS: 0000265504
REGON: 120378760

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W WADOWICACH
Adres: ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
Gmina: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Rok rejestracji: 2008
KRS: 0000299890
REGON: 120676983

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LANCKORONY
Adres: Rynek - Izba Muzealna
34-143 Lanckorona
Gmina: Lanckorona
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 876 30 13
Rok rejestracji: 1996
KRS: 0000028051
REGON: 070682812

ZWIĄZEK MARYNARZY, BYŁYCH FLISAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ŁĄCZAN W ŁĄCZANACH
Adres: Łączany 141
34-115 Łączany poczta Ryczów
Gmina: Brzeźnica
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: (33) 879 00 55
Rok rejestracji: 1998
KRS: 0000017603
REGON: 356273452


STOWARZYSZENIE ARKA

Adres: Wieprz 37
34-122 Wieprz
Gmina: Wieprz
Powiat: wadowicki
Województwo: Małopolskie
Kraj: Polska
Tel.: 0-602 766 112
E-mail: rstuglik@interia.pl
Rok rejestracji: 1999
KRS: 0000009977
REGON: 357012050

 

 <<   Powrót do działu - Lista NGO


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009