Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

O nas

Dzieło Kolpinga to katolicki związek świeckich, który od ponad 150 lat wprowadza w życie ideę pomocy dla samopomocy, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę, która motywuje do działania. Najmniejszą, podstawową jednostką organizacyjną Dzieła Kolpinga jest Rodzina Kolpinga składająca się z co najmniej 15 osób powyżej 16 roku życia, posiadająca osobowość prawną i działająca z reguły na terenie parafii. Na czele Rodziny stoi Zarząd wybrany w sposób demokratyczny, na określoną statutowo kadencję. W skład Zarządu wchodzi proboszcz lub wikary parafii, przy której działa Rodzina, który jest jej duchowym opiekunem noszącym tytuł Prezesa.
Rodziny Kolpinga zrzeszone są w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie. Związek koordynuje i wspiera działalność Rodzin, realizuje projekty dla całej kolpingowskiej wspólnoty oraz reprezentuje Rodziny w życiu społecznym, politycznym oraz kościelnym na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej. Związek należy do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii.
Obecnie Dzieło Kolpinga zrzesza około 470 000 członków działających w około 5 800 Rodzinach Kolpinga w 61 krajach świata. W Polsce istnieje 40 Rodzin Kolpinga, w których działa ponad 1000 członków.

 

<<   Powrót do działu - Dzieło Kolpinga


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009