Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy w listopadzie 2009 roku

Listopad 2009 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2008 roku. Mniejsza niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, a większa niż rok temu. Równocześnie mniej osób niż w październiku br. wyrejestrowało się z urzędów pracy. W końcu listopada br. urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w październiku  oraz w analogicznym okresie ub. roku.


Podstawowe miesięczne wyniki
Listopad 2009 r. Październik 2009 r.
Stan w końcu miesiąca Listopad 2008 r.
1811,1 w tys. 1744,3 w tys.
bezrobotni zarejestrowani
1398,5 w tys.
11,4 w %
11,1 w %
stopa bezrobocia rejestrowanego 9,1 w %
273,9 w tys. 293,1 w tys.
bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) 232,8 w tys.
207,1 w tys.
264,6 w tys. osoby wyłączone z ewidencji (odpływ)
186,6 w tys.


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada br. wyniosła 1811,1 tys. osób (w tym 936,9 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 66,8 tys. osób (tj. o 3,8%). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 412,7 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej wzrost o 46,2 tys., tj. o 3,4%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,7% mieszkało na wsi.
W  stosunku do października 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: zachodniopomorskim (o 5,9%), opolskim (o 5,4%), pomorskim (o 5,2%) oraz małopolskim i podlaskim (po 4,6%). Również w porównaniu do  analogicznego okresu 2008 roku bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 50,2%), pomorskim (o 47,5%), śląskim (o 36,9%) oraz podlaskim (o 36,6%).
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu listopada 2009 r. stanowili 11,4% ludności aktywnej zawodowo (w październiku br. – 11,1%; w listopadzie 2008 r. – 9,1%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (19,4%), zachodniopomorskim (15,7%), lubuskim (15,2%), kujawsko-pomorskim i podkarpackim (po 15,1%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,7%), mazowieckie (8,8%), śląskie (8,9%) oraz małopolskie (9,4%).


Źródło www.stat.gov.pl

 

<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy
wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009