Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Projekt „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”  (więcej >>)

Projekt „Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy” (więcej >>)

Projekt „Centra Aktywizacji Społecznej – wolontariat szansą dla bezrobotnych (więcej >>)

Projekt „Kluby Praca TAK - szansą na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem” (więcej >>)

Projekt „Działaj lokalnie i profesjonalnie - Centra Wsparcia dla bezrobotnych. Model współdziałania instytucji rynku pracy” (więcej >>)

Projekt „Aktywnie dla wspólnego dobra” (więcej >>)
 


<<   Powrót do działu - Organizacje a rynek pracy

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009