Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy w Polsce w lipcu 2009 r.


W lipcu 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2008 roku. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w analogicznym okresie ub. roku.

 

Podstawowe miesięczne wyniki
Lipiec 2009 r.
Czerwiec 2009 r.
Stan w końcu miesiąca
Lipiec2008 r.
1676,1 w tys.
 1658,7 w tys.
bezrobotni zarejestrowani
 1422,9 w tys.
10,8 w %
10,7 w %
stopa bezrobocia rejestrowanego
9,2 w %
 264,1 w tys.
 225,8 w tys.
bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ)
 212,9 w tys.
 246,7 w tys.
 250,5 w tys.
osoby wyłączone z ewidencji (odpływ)
245,3 w tys.

 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lipca br. wyniosła 1676,1 tys. osób (w tym 883,7 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 17,5 tys. osób (tj. o 1,1%). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 253,2 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej spadek o 32,4 tys., tj. o 2,2%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,6% mieszkało na wsi.
 

 

 

W stosunku do czerwca 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w czternastu województwach, najbardziej znaczący w: podlaskim (o 2,4%), mazowieckim (o 2,0%), podkarpackim (o 1,9%) oraz łódzkim (o 1,6%). Natomiast w woj. pomorskim i zachodniopomorskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych (odpowiednio o 0,1% i 0,3%). W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 33,1%), lubuskim (o 29,2%), podlaskim (o 27,9%), małopolskim (o 25,0%), opolskim (o 23,5%) oraz dolnośląskim (o 23,1%).


Źródło:
http://www.stat.gov.pl

 

 

<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009