Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Historia dzieła Kolpinga w Polsce

• 1990 r. -- założenie przez ks.prof. Kazimierza Hołę pierwszej Rodziny Kolpinga
   w Stanisławiu koło Kalwarii Zebrzydowskiej

• marzec 1993 r. -- zjazd przedstawicieli pierwszych 6 Rodzin Kolpinga i powołanie
  Tymczasowego Zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce

• styczeń 1995 r. -- powstanie Biura Dzieła Kolpinga w Krakowie

• listopad 1996 r. -- Walne Zgromadzenie Dzieła Kolpinga w Polsce i powstanie    
  Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce (zrzeszającego 17 Rodzin 
  Kolpinga), wybory Zarządu Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na pierwszą 
  kadencję

• czerwiec 1998 r. -- początki działalności Domu Spotkań i Formacji Dzieła  
  Kolpinga   w Luborzycy

• grudzień 1999 r. -- oficjalne uznanie przez Episkopat Polski Dzieła Kolpinga w
   Polsce jako katolickiej wspólnoty samopomocy społecznej

• kwiecień 2000 r. -- powstanie biura turystycznego Kolping Travel

• sierpień 2001 r. -- otwarcie nowej siedziby głównej Związku – Domu „Kolping” w 
  Krakowie, przy ul. Żułowskiej 51

• od 2001 r. -- realizacja projektów finansowanych z funduszy europejskich głównie na
   rzecz osób bezrobotnych, młodzieży i dzieci.

 

<<   Powrót do działu - Dzieło Kolpinga


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009