Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Działalność

Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących wsparcia, w szczególności osób bezrobotnych, młodzieży i dzieci. Zgodnie z zasadą „pomocy dla samopomocy” stara się nie tylko zaspokoić najpilniejsze ich potrzeby, ale także poprzez udzielaną pomoc angażować potrzebujących w aktywne rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalać w nich inicjatywę i stwarzać im możliwości do dalszego samodzielnego działania.

Dzięki kolpingowskim ośrodkom dla bezrobotnych:
• 1131 osób znalazło pracę,
• 3239 osób wzięło udział w szkoleniach i kursach zawodowych,
• 5086 osób skorzystało z doradztwa zawodowego,
• 7591 osób skorzystało z usług pośrednictwa pracy.

W kolpingowskich świetlicach środowiskowych:
• 1655 dzieci zostało objętych opieką
     52 sekcje zainteresowań rozwijały umiejętności swoich podopiecznych

Poprzez kolpingowskie projekty młodzieżowe:
• 17 młodych ludzi odbyło roczny wolontariat za granicą,
• Zorganizowano 42 międzynarodowe spotkania młodzieżowe,
• 847 młodych ludzi uczestniczyło w międzynarodowych wymianach młodzieży.

W ramach kolpingowskiej współpracy międzynarodowej:
• współpracujemy ze Związkami Kolpinga w 9 krajach,
• istnieje 11 partnerstw polsko-niemieckich,
• zorganizowaliśmy 65 międzynarodowych spotkań w kraju,
• uczestniczyliśmy w 47 spotkaniach międzynarodowych za granicą.
 

<<   Powrót do działu - Dzieło Kolpinga


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009