Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy w Polsce w czerwcu 2009 r.

W czerwcu 2009 r. odnotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach oraz stopy bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem  i  jednocześnie wzrost obu wskaźników w porównaniu do czerwca 2008 r. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Więcej niż rok temu zarejestrowało się osób w okresie 12 m-cy od dnia ukończenia nauki. Urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż  w maju i analogicznym okresie ub. roku.


 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca br. wyniosła 1658,7 tys. osób (w tym 868,5 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 24,8 tys. osób (tj. o 1,5%). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 203,3 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej spadek o 70,3 tys., tj. o 4,6%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,7% mieszkało na wsi.W  stosunku do maja 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: lubelskim (o 3,3%), opolskim (o 3,0%), dolnośląskim i zachodnio-pomorskim (po 2,5%) oraz warmińsko-mazurskim (o 2,4%). Natomiast w porównaniu do  analogicznego okresu 2008 roku bezrobocie zwiększyło się we wszystkich  województwach, najbardziej znaczący wzrost zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 28,6%), lubuskim (o 27,7%), podlaskim (o 22,8%), małopolskim (o 20,7%),  dolnośląskim (o 20,5%) oraz  opolskim (o 19,0%).
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2009 r. stanowili 10,7% ludności aktywnej zawodowo (w maju br.- 10,8%, w czerwcu 2008 r. - 9,4%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (17,8%), kujawsko-pomorskim i lubuskim (po 14,4%), zachodniopomorskim (14,2%) oraz podkarpackim (14,1%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (7,8%), mazowieckie (8,2%), śląskie (8,3%) i małopolskie (8,7%).


Źródło: http://www.stat.gov.pl


<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy

wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009